Aktuelle oppdrag:

 
 • Uavhengig granskning og advokatmekling i kontraktsrett/entrepriserett
 • Gransknig og advokatmekling ved oppsigelse
 • Kvalitets- og sikkerhetsoppdrag for jernbaneentreprenør
 • Granskning av usaklig oppsigelse
 • Granskning av utroskap ved anskaffelser
 • Gransking av terrorsikring-objektsikring 
 • Granskning av jernbaneulykke for entreprenør.

Tjenester

Advokatbistand(partsrepresentasjon):

 • Erstatning; kontraktsbrudd, mislighold, mangler
 • Erstatning; usaklig oppsigelse og varsling
 • Erstatning; person- og pasientskader
 • Erstatning; misloghold ved skifte og konkurs
 • Erstatning; brudd på regler om offentlige anskaffelser

Granskning/revisjon:

 • Bevissikring/dokumentasjon av kontraktsbrudd, misligholdte avtaler
 • Bevissikring/dokumentasjon av økonomisk utroskap, svik, bedrageri, mm
 • Bevissikring/dokumentasjon av ulykker, havari og skader, teknisk- og rettslig bistand

Prosjekt- sikkerhets- og kvalitetsledelse

 • Partsrepresentasjon ved skader og ulykker, fra skade til rettsforfølging